Nest

Meer
Nest

Raf Thys ontwierp in 2006 het werk 'Nest'. Weinig dorpen in Vlaanderen kunnen terugblikken op zo´n ver verleden als Meer. Reeds in de steentijd hebben de eerste bewoners er zich genesteld met weinig meer dan wat takken om zich te beschutten. Meer is sindsdien altijd bewoond gebleven. Daarom is dit nest vervaardigd in brons als symbool voor het tijdloze en onverwoestbare