Kapucijnenklooster

Meersel-Dreef
Kloosterpoort Meersel-Dreef

In 1637 bouwde de Kapucijnen een eenvoudige nederzetting op de oevers van de Mark en in 1690 werd daar een kapucijnenklooster opgericht. Niet geheel toevallig op 10 km van Breda waar de Kapucijnen tijdens de godsdienstoorlogen (1618-1648) verdreven werden door de Calvinisten. De katholieke Nederlanders die hun geloof wilden belijden, volgden hen. Deze traditie is door de eeuwen blijven bestaan tot op vandaag en verklaart meteen het ontstaan van het bedevaartsoord in 1895. In augustus viert Meersel-Dreef elk jaar Pater Pio-dag. Pater Pio, de meest beroemde van alle Kapucijnen, heeft hier dan ook een prachtig standbeeld gekregen.