Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. De afgelopen weken kwam een golf van solidariteit op gang om Oekraïners op de vlucht te helpen. Hoogstraten toonde zich al zeer behulpzaam, waarvoor dank! Hoogstraten hoogst hartelijk wordt door jullie meer dan een slogan.

Een stroom aan informatie
Als stad willen we iedereen informeren over de huidige situatie. In de rubrieken hieronder geven we lokale info of verwijzen we naar websites van overkoepelende overheden of organisaties. Deze info wijzigt bijna dagelijks en wordt regelmatig aangevuld. 

Op info-ukraine.be, de site van de Federale overheid vind je ook veel informatie terug over de situatie in Oekraïne en de impact op ons land. Daarnaast heeft de overheid ook een informatienummer: 02/488 88 88.

De Vlaamse overheid heeft ook een website met informatie en een infolijn voor vrijwilligers, opvanggezinnen en burgers met vragen 02 225 44 11 en voor Oekraïense vluchtelingen 02 225 44 21. 

Voor informatie over het verblijfsrecht van Oekraïense burgers in België verwijzen naar de pagina van het Agentschap integratie en inburgering.

Een beknopt overzicht van de stappen die Oekraïense burgers moeten zetten bij aankomst in België kan u vinden in verschillende talen:

We zijn nog op zoek naar duurzame opvangplaatsen voor Oekraïeners op de vlucht, zowel voor alleenstaanden als gezinnen.

Een duurzame opvanglocatie is een plek waar deze mensen voor langere tijd kunnen verblijven (minimum een half jaar) en de nodige privacy hebben.
Heb je een locatie die hier voor in aanmerking komt of heb je nog vragen, laat het ons dan weten.

Contacteer vreemdelingenzaken op 03 340 16 45 of vreemdelingenzaken@hoogstraten.be

 

Oekraïense burgers die materiële hulp nodig hebben, kunnen voor kleding en voeding terecht bij 't Ver-zet-je.

Zij kunnen zelf rechtstreeks contact opnemen. Als dit door taalkennis niet mogelijk is, kunnen we hulp voorzien.

Voor voeding: contacteer Mieke Michielsen op 0498 57 68 83.

Voor kleding: contacteer Rita Roelen op 0478 52 75 30

 

 

Wil je als Hoogstratenaar helpen door zelf materiaal aan te bieden? Neem dan ook contact op met 't Ver-zet-je om te vragen wat nodig is.
Je kan hen ook financiële steun geven voor ondersteuning van Oekraïense families via
BE86 9731 4102 0250 (BIC: ARSPBE22) met vermelding 'Oekraïne Hoogstraten'.

Sociale dienstverlening

Oekraïense burgers in het bezit van een verblijfskaart A hebben recht op maatschappelijke dienstverlening. Dat wil zeggen dat de sociale dienst kan onderzoeken of er recht is op equivalent leefloon of andere vormen van steun.  Voor meer informatie neem contact op met onze sociale dienst, 03 340 16 01, socialedienst@hoogstraten.be

Groeipakket

Oekraïense kinderen met het statuut ‘tijdelijke bescherming’ hebben recht op het groeipakket. Dit kan aangevraagd worden via www.groeipakket.be/oekraïne of met hulp van de sociale dienst, 03 340 16 01 of socialedienst@hoogstraten.be.

Mutualiteit of ziekenfonds

Wanneer Oekraïense burgers een verblijfskaart A hebben, kunnen zij zich inschrijven bij de mutualiteit of het ziekenfonds. Ze kunnen dan beroep doen op de Belgische ziekteverzekering en hebben toegang tot betaalbare gezondheidszorg.

Hiervoor heb je één van deze bewijsstukken nodig:

Attest tijdelijk bescherming van Dienst Vreemdelingenzaken
Bewijs van registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken, in afwachting van een attest tijdelijke bescherming
Tijdelijk document in afwachting van de aflevering van een A-kaart voor beperkt verblijf in België.
A-kaart voor beperkt verblijf in België

Mutualiteiten of ziekenfondsen in Hoogstraten:

CM: Vrijheid 168, 2320 Hoogstraten, www.cm.be, 03 221 93 39
Helan: Gelmelstraat 21, 2320 Hoogstraten, www.helan.be, 02 218 22 22
De Voorzorg: Vrijheid 48 bus 1, 2320 Hoogstraten, www.devoorzorg-bondmoyson.be

Huisarts

Heb je medische zorg nodig? Vraag dan aan het opvanggezin waar je verblijft om een afspraak te maken met hun huisarts. Is dit niet mogelijk, contacteer 03 340 16 45 of vreemdelingenzaken@hoogstraten.be.

Psychologische hulp

Er zijn al heel wat mogelijkheden voor Oekraïense vluchtelingen die nood hebben aan psychische ondersteuning in hun eigen taal. Ook gastgezinnen kunnen hier terecht met vragen.

  • Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft een hulplijn waar zowel Oekraïense burgers als gastgezinnen terecht kunnen met vragen. Oekraïense burgers worden geholpen in hun eigen taal. Elke werkdag van 9u tot 12u30 in Oekraïens op 02 225 44 21 en in Nederlands of Engels op 02 225 44 11.
  • Op de gratis hulplijn van Solentra in hun taal via een Oekraïense tolk. Bel (of WhatsApp) naar de Oekraïense tolk: + 32 484 650 130 (bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9 tot 13u).
  • bij het CAW op hun gratis nummer 0800 13 500, elke dag tussen 9 en 17 uur.  Deze hulpverlening is er voor vluchtelingen uit Oekraïne maar ook voor gastgezinnen die geconfronteerd worden met de psychosociale noden en problemen van vluchtelingen. 
  • De gratis publicatie 'Slecht slapen, piekeren en stress?' van het agentschap integratie en inburgering is beschikbaar in verschillende talen, waaronder Oekraïens en Russisch.

  • Wilt u geweld, misbruik of kindermishandeling melden? Bel 1712((opent in nieuw venster)). Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur.

Corona maatregelen en vaccinatie

Informatie over vaccinatie voor Covid-19 vind je hier in Nederlands en Oekraïens.

Algemene informatie over verschillende vaccinaties in Vlaanderen, vind je in deze folder in Nederlands en Oekraïens.

Oekraïense burgers in het bezit van een verblijfskaart A hebben het recht om te werken in België. 

Info in Oekraïens: Працевлаштування для новоприбульців

VDAB is de tewerkstellingsdienst van Vlaanderen. Je kan je hier inschrijven als werkzoekende. Breng je verblijfsdocumenten mee. 0800 30 700 of info@vdab.be
Elke dinsdag tussen 9u en 12u kunnen Oekraïense burgers ook terecht bij VDAB Turnhout voor begeleiding bij inschrijving. Deze info vind je hier.

  • Zoek je vacatures? Ga naar vdab.be/jobs en gebruik #werkplekvrij als trefwoord. Je vindt dan jobs waarbij werkgevers zich extra openstellen voor nieuwkomers.

Je kan alvast terecht bij onderstaande interimkantoren in Hoogstraten in de zoektocht naar werk. 

 

Bedrijven die vacatures wensen te bezorgen kunnen dat ook doen via VDAB. Meer info over hoe je dit als bedrijf kan aanpakken vind je op VDAB.
Vacatures registreren kan ook via www.get-connected.be.

Onderwijs in het Oekraïens

Het Oekraïense ministerie heeft een digitaal leerplatform opgezet om wereldwijd te zorgen voor gedeeltelijk online onderwijs voor Oekraïense kinderen. Lees ook de achtergrondinfo over het leerplatform.

Er is ook een lijst met gratis initiatieven voor afstandsonderwijs. Daarin zijn ook links naar digitale versies van Oekraïense schoolboeken opgenomen. Ook de Nederlandse vertaling is beschikbaar. Je vindt via deze link.

Onderwijs in Vlaanderen

Zoek je een school voor Oekraïense kinderen of jongeren die in Hoogstraten verblijven? Stel je vraag aan een school in de buurt. Is onderwijs daar niet mogelijk, dan wordt een andere oplossing gezocht. Leerlingen voor het secundair starten normaal in een OKAN-klas (onthaalklas anderstalige nieuwkomers) in Turnhout.

In de brochure 'Welkom in Vlaanderen' is ook informatie terug te vinden in Nederlands, Oekraïens en Russische rond zowel basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. 

Kinderopvang

 

Hoogstraten toonde zich de voorbije weken hoogst hartelijk. We willen iedereen hier voor bedanken. Opvanggezinnen die plaats aanbieden voor Oekraïense burgers willen we zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Hieronder bundelen we alvast heel wat informatie.

Heb je vragen over lokale opvang van of hulp voor Oekraïense burgers en weet je niet waar je terecht kan.
Neem dan contact op met vreemdelingenzaken@hoogstraten.be of 03 340 16 45.

10 tips voor gastgezinnen

Communicatie

Om te kunnen communiceren met Oekraïeners, kan je deze pictogrammen gebruiken. Bij elk pictogram staat het Nederlandse en Oekraïense woord.

Er bestaan ook veel gratis vertaalapps die je kan gebruiken.

Informatie

De algemene Infobrochure 'Welkom in Vlaanderen' voor Oekraïense burgers. Deze brochure is beschikbaar in Oekraïns, Russisch, Engels, Frans en Nederlands.

Heb je vragen over opvang van vluchtelingen en hoe je hier best mee kan omgaan, kan je ook terecht bij de hulplijn van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Elke werkdag van 9u tot 12u30 in het Engels en Nederlands op 02 225 44 11 en in het Oekraïens 02 225 44 21.

Het Rode Kruis geeft op hun website tips aan gastgezinnen voor vluchtelingen over hoe je kan omgaan met psychische problemen.

Oekraïense burgers die in Hoogstraten verblijven kunnen bij 't Ver-zet-je ook terecht om elkaar te ontmoeten en contact te leggen.
Informeer bij 't Ver-zet-je op welke momenten zijn samen komen.

't Ver-zet-je, Heilig Bloedlaan 242 b, Hoogstraten.

 

Welkom in Hoogstraten

Stad Hoogstraten heeft een gids voor nieuwe inwoners met heel wat basisinformatie. 

Basisbankdienst

Oekraïense burgers hebben recht op de basisbankdienst bij Belgische banken. Dit wil zeggen dat zij voor een beperkt bedrag een zichtrekening kunnen openen voor uitvoering van basisverrichtingen. Info in Nederlands en Oekraïens

Rijbewijs

De eerste 185 dagen (ongeveer een half jaar) kunnen Oekraïense burgers gebruik maken van een Oekraïens rijbewijs. Nadien moeten ze een Belgisch rijbewijs aanvragen. 

Omdat het een niet-Europees rijbewijs is, moet het origineel Oekraïens rijbewijs steeds bezorgd worden aan de Federale politie. Dit kan 2 maanden duren. In die periode hebben ze geen rijbewijs in hun handen en mogen ze dus niet rijden op de openbare weg.

Autoverzekering

Personen op de vlucht uit Oekraïne die met de wagen naar België komen, moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om in België te mogen rijden. 

Het voertuig moet verzekerd zijn: 

De eigenaar van het voertuig is in het bezit van een “groene kaart” (internationale verzekering) en de letter B (van België) is niet doorstreept. 
De eigenaar van het voertuig is in het bezit van een grensverzekering (waar ook de B niet doorstreept is) die nog geldig is (30 dagen na afgifte). Let op: dit is een zeer tijdelijke oplossing. 

Heeft de eigenaar geen groene kaart of is de B op de kaart doorstreept? Dan is het voertuig niet verzekerd. Dit kan opgelost worden door: 

een grensverzekering te onderschrijven; 
de huidige verzekering te laten aanpassen door de Oekraïense verzekeraar; 
het voertuig in te schrijven bij het DIV van zodra de persoon op de vlucht ingeschreven is in een bevolkingsregister. Zodra het voertuig zich op de openbare weg bevindt, is de inschrijvingsplicht van toepassing en moet het voertuig technisch gekeurd worden.185 dagen na de inschrijving in België, te rekenen vanaf de dag van de inschrijving in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente, hun Oekraïense rijbewijs inwisselen naar een Belgisch. 

De Belgische overheden werken intussen hard aan een manier om deze stappen te vereenvoudigen. Is er niet voldaan aan deze vereisten? Dan mag de wagen niet op de openbare weg. 

De voertuigen van Oekraïense vluchtelingen die in ons land verblijven moeten ingeschreven worden bij DIV. Na akkoord van Minister de heer Gilkinet, werd echter de procedure opgestart om bij hoogdringendheid voornoemd besluit aan te passen in die zin dat voertuigen die werden meegebracht door personen die de tijdelijke bescherming hebben verkregen, niet dienen ingeschreven te worden voor de duur van de tijdelijke bescherming. Dit ontwerp van besluit kan echter pas in voege gaan, na een positief advies van de gewesten en van de Raad van State. 

Meer informatie vind u op deze website van VVSG

Inburgering en Nederlands leren

Oekraïeners die graag een inburgeringstraject en Nederlandse les willen volgen, kunnen terecht bij het agentschap integratie en inburgering. Er is een contactpunt in Hoogstraten. Zij werken enkel op afspraak.

Online Nederlands leren kan al via ‘Luister en leer’, een taalprogramma dat kosteloos beschikbaar is gemaakt voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. Om kennis te maken met de Nederlandse taal; alleen of met een vrijwilliger / docent.

Nederlands oefenen kan op veel manieren. Je vindt hier een overzicht.

Afval sorteren

Visuele informatie rond afval sorteren voor anderstaligen vind je hier.

Mobiele communicatie

Proximus heeft een speciaal aanbod voor Oekraïners in België en voor hun opvanggezinnen.

  • Gratis bellen en sms’en van en naar Oekraïne voor proximus-klanten. Niet met prepaid kaarten.
  • Upgrade van internetabonnementen voor opvanggezinnen. Info en aanvraag via deze link.
  • Voor vragen over het aanbod van Proximus kan je terecht bij support.ukraine@proximus.com