Ondersteuning ontsluiting van private AED's

Stad Hoogstraten is een Hartveilige gemeente en partner van EVapp. Daarom voorziet de stad Hoogstraten ondersteuning voor het ontsluiten van private AED’s.
Het doel van deze steun is private AED’s publiek toegankelijk te maken en zo het AED-netwerk in Hoogstraten uit te breiden. Hiermee worden de overlevingskansen van slachtoffers van hartfalen merkelijk groter.  

Welke steun biedt stad Hoogstraten?

 1. Een toelage voor de aankoop van een buitenkast met verwarming voor een AED.
 2. Een toelage voor de aankoop van een nieuw AED-toestel zelf.
 3. Een toelage voor de vervanging van het padpak (met elektroden en batterij) na gebruik bij een noodgeval.
 4. De optie om het service- en onderhoudscontract van publiek toegankelijke AED’s door de stad op te laten nemen. 
 5. Publiek toegankelijke AED’s worden verzekerd tegen diefstal, vandalisme, e.d.
 6. Een voorbeeld van lastenboek of richtlijnen voor de aankoop van een AED en toebehoren.
 7. Gratis opleidingen reanimeren en defibrilleren (in samenwerking met Rode Kruis Hoogstraten).

Reglement ter ondersteuning van de ontsluiting van private AED’s

Reglement ter ondersteuning ontsluiting van private AED’s (vanaf 1 mei 2024)139 Kb(pdf)
 

1. Aanvraag toelage voor een AED en/of een buitenkast voor een AED

Stap 1: aanvraag advies over de ontsluiting van een private AED

Je kan vooraf advies vragen om na te gaan of de AED en de buitenkast die je wenst te gebruiken of aan te kopen voldoen aan de vereisten. Dit is geen verplichting, maar het geeft meer zekerheid over de toekenning van een toelage. Neem hiervoor contact op met de dienst samenleving, tel. 03 340 19 59 of e-mail: samenleving@hoogstraten.be

Stap 2: aanvraag toelage voor een buitenkast voor de ontsluiting van een private AED

Dit kan je aanvragen tot 6 maanden na aankoop van de buitenkast. Bij de aanvraag moet je wel de nodige bewijzen voegen.
Na toetsing van de aanvraag aan de voorwaarden van het reglement, en de toekenning van een toelage door het college van burgemeester en schepenen zal de toelage worden uitbetaald.

Online aanvraag toelage ontsluiting van een private AED

Worddocument aanvraag toelage ontsluiting van een private AED21,2 Kb(docx)

2. Aanvraag toelage voor de vervanging van AED-pads / elektroden en batterij

Dit kan enkel worden aangevraagd na effectief gebruik van de AED, en voor AED's die in zijn opgenomen in het netwerk van publiek toegankelijke AED's. Neem hiervoor contact op met de dienst samenleving.

3. Verzekering van de AED

Na de toekenning van een toelage wordt de AED inclusief de buitenkast automatisch mee opgenomen in de verzekeringspolis van stad Hoogstraten.

4. Informatie en richtlijnen voor de aankoop van een AED en toebehoren

Wens je een voorbeeld van lastenboek of richtlijnen voor de aankoop van een AED en toebehoren? Neem dan contact op met de dienst samenleving.

5. Opleidingen reanimeren en defibrilleren

In samenwerking met Rode Kruis Hoogstraten biedt de stad gratis opleidingen reanimeren en defibrilleren. Deze opleiding duurt één dagdeel (3 à 3,5 uur). Jij, of je leden, medewerkers of werknemers kunnen zich steeds inschrijven voor het open aanbod (drie vormingsavonden in het voorjaar en drie in het najaar). Voor grotere groepen - tussen 8 en 16 deelnemers - kan eventueel naar een apart opleidingsmoment worden gezocht. Neem hiervoor contact op met de dienst samenleving.
Overzicht vormingen reanimeren en defibrilleren

Opleidingen reanimeren en defibrilleren

 • Hoe meer mensen een opleiding reanimeren en defibrilleren, eerstehulpverlener, of bedrijfshulpverlener hebben gevolgd, hoe groter de kans op snelle hulp bij noodgevallen.
 • We vragen ook dat zoveel mogelijk mensen die een medische training hebben gevolgd zich opgeven als vrijwilliger bij EVapp.
Onze tips voor bedrijven:
 • Organiseer je een opleiding bedrijfshulpverlening, of neem jij of je werknemers deel aan zo’n opleiding? Zorg ervoor dat reanimatie en defibrillatie (met een AED) hierbij zeker aan bod komt.
 • Geef je werknemers die als EVapp-vrijwilliger zijn geregistreerd indien mogelijk de toelating om de werkplek te verlaten bij een oproep van EVapp. Maak hierover goede afspraken binnen je school of bedrijf.
Naar top