Opcentiemen onroerende voorheffing

Inhoud

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse gewestelijke belasting op onroerende goederen. Ze bestaat uit drie delen:

  1. de basisheffing, bestemd voor de Vlaamse overheid
  2. opcentiemen voor de provincies
  3. opcentiemen voor de gemeente

Voorwaarden

  • Je bent eigenaar van een onroerend goed waarin je zelf woont of waarvoor je inkomsten ontvangt zoals huurgelden, erfpachtvergoedingen of opstalvergoedingen.
  • De onroerende voorheffing wordt berekend op het (ge├»ndexeerde) kadastraal inkomen (KI) van het onroerend goed.

Kostprijs

Elke gemeente bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.
Voor Hoogstraten bedragen de opcentiemen voor 2024: 881,61.

Uitzonderingen

In bepaalde gevallen kan je vermindering krijgen van de onroerende voorheffing. Niet alleen eigenaars maar ook huurders kunnen bepaalde verminderingen van de onroerende voorheffing genieten.

Meer info

Bepaalde onroerende goederen kunnen worden vrijgesteld van de onroerende voorheffing. Sommige vrijstellingen worden automatisch toegekend, andere moeten aangevraagd worden. Sommige vrijstellingen hebben betrekking op het doel waarvoor de onroerende goederen bestemd zijn, andere houden verband met de hoedanigheid van de eigenaar.

Meer info

Regelgeving

Reglement
Geldig van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024
Datum gemeenteraad: 27 november 2023
Datum publicatie: 04 december 2023

Naar top