Bijenhotels in Hoogstraten

Georganiseerd door
burgers, bedrijven en organisaties in Hoogstraten
Inhoud project

Bijen en bestuivers hebben het moeilijk in Vlaanderen. Voedselbestuivers leveren een onmisbare bijdrage aan particuliere en professionele voedselproductie

Steeds meer voedselproducenten en verwerkers, organisaties en particulieren zetten een bijenhotel in hun tuin of op hun domein. Ze vormen een belangrijke schakel voor deze bestuivers.

Waar staan de bijenhotels in Hoogstraten?

  • Coöperatie Hoogstraten
  • Proefcentrum Hoogstraten
  • gezet door stad Hoogstraten : bijenhotels op Den Dijk, plein De Wissel en op het kerkhof in Meerle, aan de bejaardenwoningen en bloemenweide op Stede Akkers, aan één van de stuwen langs de Mark, op het oud kerhof in Minderhout. 
  • tuinbouwbedrijf Hoezaerenbosch op de Vooraard
  • Vito Hoogstraten
  • Klein Seminarie Hoogstraten 
Waarom is het goed voor Hoogstraten?

Hoogstratenaren krijgen inzicht over het belang van bijen en bestuivers

Waarom is het goed voor de aarde?

we creëren meer nestplaatsen voor bijen en voedselbestuivers in Hoogstraten we zorgen voor meer productie in moestuinen en de professionele land- en tuinbouw in Hoogstraten

Hoe kan het project groeien binnen Hoogstraten?

Samenwerking met land- en tuinbouwbedrijven 

meer bijenhotels bij bedrijven en in privé-tuinen