Hoogstraten, bijvriendelijke gemeente

Georganiseerd door
burgers, bedrijven en organisaties in Hoogstraten
Inhoud project

In Hoogstraten zijn er heel wat initiatieven die van Hoogstraten een bijvriendelijke gemeente maken.

  1. Bijenhotels in Hoogstraten

Bijen en bestuivers hebben het moeilijk in Vlaanderen. Voedselbestuivers leveren een onmisbare bijdrage aan particuliere en professionele voedselproductie. 
Steeds meer voedselproducenten en verwerkers, organisaties en particulieren zetten een bijenhotel in hun tuin of op hun domein. Ze vormen een belangrijke schakel voor deze bestuivers.
In Hoogstraten vind je verschillende bijenhotels:

  • Coöperatie Hoogstraten
  • Proefcentrum Hoogstraten
  • gezet door stad Hoogstraten : bijenhotels op Den Dijk, plein De Wissel en op het kerkhof in Meerle, aan de bejaardenwoningen en bloemenweide op Stede Akkers, aan één van de stuwen langs de Mark, op het oud kerhof in Minderhout, aan de Finse piste aan het zwembad, ... 
  • Tuinbouwbedrijf Hoezaerenbosch op de Vooraard
  • Vito Hoogstraten
  • Klein Seminarie Hoogstraten 

2. De Hoogstraatse groendienst gebruikt braakliggende gronden om om te zetten in bloemenweiden.

Waarom is het goed voor Hoogstraten?

Hoogstratenaren krijgen inzicht over het belang van bijen en bestuivers

Waarom is het goed voor de aarde?

We creëren meer nestplaatsen voor bijen en voedselbestuivers in Hoogstraten we zorgen voor meer productie in moestuinen en de professionele land- en tuinbouw in Hoogstraten.

Hoe kan het project groeien binnen Hoogstraten?
  • Samenwerking met land- en tuinbouwbedrijven 
  • Meer bijenhotels bij bedrijven en in privé-tuinen