Plantgoedactie voor eetbaar groen

Georganiseerd door
Natuurpunt Markvallei en stad Hoogstraten
Keten
Inhoud project
 • Aankoop van streekeigen planten, struiken en bomen in Hoogstraten.
 • Via een samenaankoop verlagen we de drempel voor gezinnen en bedrijven om groen aan te kopen.
 • Natuurpunt Marvallei zorgt voor de aankoop en geeft advies.
 • We zetten eetbaar groen extra in de kijker: planten, struiken en bomen die bessen, zaden of vruchten leveren. 
 • Extra promotie in 2019 naar het bedrijfsleven in Hoogstraten om meer “eetbaar groen” aan te planten rondom het bedrijf, en de werknemers mee te laten genieten van de oogst. 

 

Waarom is het goed voor Hoogstraten?
 • Hoogstratenaren en bedrijven leren planten en bomen kennen die in het Kempens landschap thuis horen.
 • Meer mensen en bedrijven worden voedselproducent.
 • Meer natuurlijk en eetbaar groen in Hoogstraten.
Waarom is het goed voor de aarde?
 • Bewoners en werknemers kunnen in hun tuin of nabij hun werkplaats zelf fruit en noten telen. 
 • Het zijn streekeigen en seizoensgebonden voedselproducten.
Hoe kan het project groeien binnen Hoogstraten?

Deelname van scholen en van bedrijven.

Partners van het project
 • Natuurpunt Marvallei zorgt voor de selectie van struiken en bomen, de aankoop en geeft advies.
 • Stad Hoogstraten zorgt voor de promotie en de inschrijvingen via formulieren. 
Praktische gegevens
Contact