Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De aanvullende belastingen zijn 'aanvullend' en daardoor afhankelijk van de belasting geheven door een andere instantie dan de gemeente zoals de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opcentiemen op de personenbelasting. Momenteel bedraagt de opcentiemen op de onroerende voorheffing 881,61 en deze op de personenbelasting 6%.

Belasting op inkomen (personenbelasting)

Jaarlijks doet u een aangifte van uw inkomsten van het voorbije jaar. Op basis van uw aangifte zal het Ministerië van Financiën bepalen hoeveel belasting u verschuldigd bent aan de Belgische Staat. Van dit bedrag betaalt u supplementair nog eens 6% ten voordele van de stad Hoogstraten. Iemand die op basis van zijn inkomsten 18.000 euro belastingen verschuldigd was aan de Staat, betaalt supplementair 1.080 euro aan de stad.

U kan uw belastingsaangifte via het internet doen onder de benaming tax-on-web. 

Belasting inzake onroerende voorheffing

Bent u eigenaar van een bebouwd goed? Of bent u eigenaar van een onbebouwd goed? Dan betaalt u onroerende voorheffing aan het Vlaams Gewest.
De berekening van uw onroerende voorheffing is gebaseerd op het kadastraal inkomen. De voorheffing die u betaalt, bestaat uit drie gedeelten:

 • De basisheffing is bestemd voor de Vlaamse overheid;
 • Op deze basisheffing mogen de provinciebesturen opcentiemen heffen;
 • Ook de stad mag op deze basisheffing opcentiemen heffen.

De inning van de onroerende voorheffing gebeurt door het Vlaams Gewest. De gemeentelijke opcentiemen worden na de inning doorgestort aan het stadsbestuur. Elke gemeente en provincie bepaalt zelf hoeveel opcentiemen ze heft.

Een voorbeeld:

 • het kadastraal inkomen (KI) van uw woning bedraagt geïndexeerd 1000 EUR;
 • het Vlaamse Gewest heft een belasting gelijk aan 3,97 % van uw kadastraal inkomen (heeft u een sociale woning dan is het 2,54%).
  U zal dus jaarlijks 39,70 EUR belasting betalen aan de staat;
 • De provincie Antwerpen heft in 2023 145,33 opcentiemen.
  U betaalt dus jaarlijks 39,70 EUR x 145,33/100 = 57,70 EUR belasting aan de provincie;
 • De gemeente Hoogstraten heft in 2023 881,61 opcentiemen, d.i. 39,70 EUR x 881,61/100 = 350,00 EUR;
 • In totaal zal u dan in 2023 447,40 EUR (39,70 EUR + 57,70 EUR + 350,00 EUR) 'onroerend-goed' belasting betalen.

Vlaamse Belastingdienst

Vlaamse Belastinglijn: bel 1700