Gemeentelijke retributies

Wanneer een gemeente een specifieke dienstverlening aanbiedt, kan ze hiervoor een billijke vergoeding vragen aan de gebruiker. Deze vergoeding wordt een retributie genoemd. De dienstverlening kan gericht zijn naar zowel individuen, verenigingen of bedrijven.

Momenteel zijn in Hoogstraten de volgende retributies van toepassing:

Onderstaande retributiereglementen zijn geldig vanaf 1 januari 2020: