Beleidsrapporten

Wat zijn beleidsrapporten?

De regelgeving voorziet in 5 beleidsrapporten: het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget, de budgetwijziging en de jaarrekening. Dit zijn de rapporten waarover de gemeenteraad beslist.

Elk jaar maakt het gemeentebestuur een budget op waarin een raming wordt gemaakt van alle uitgaven en ontvangsten voor de projecten die ze het volgende jaar wil realiseren. Het bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

Het meerjarenplan tekent een visie uit en legt beleidsprioriteiten vast waarop het bestuur zich tijdens de legislatuur wil focussen. 

Oudere documenten kun je schriftelijk opvragen bij de algemeen directeur.

Eenjarig meerjarenplan 2019

Gepubliceerd op 28 juni 2019

Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019

Gepubliceerd op 28 juni 2019

Doelstellingenrealisatie 2018

Gepubliceerd op 28 juni 2019

Jaarrekening Stad Hoogstraten 2018

Gepubliceerd op 28 juni 2019

Jaarrekening OCMW Hoogstraten

Gepubliceerd op 28 juni 2019