Agenda, besluitenlijst en notulen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks op de vierde maandag van de maand om 20 uur in de Welgezinde van het stadhuis. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij het over personen gaat of de openbare orde de besloten zitting vereist. Er staat steeds een stoel voor u klaar.