Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De gemeenteraad kan gemeenteraadscommissies oprichten rond een bepaald beleidsdomein. De bedoeling is om de dossiers uit deze sector, voorafgaand aan de eigenlijke beraadslaging in de gemeenteraad, grondig toe te lichten en te bediscussiëren. Een gemeenteraadscommissie is samengesteld uit leden van de gemeenteraad. Het publiek kan deze bijeenkomsten bijwonen. Momenteel vinden de commissievergaderingen digitaal plaats. Wil je een van de commissievergaderingen graag bijwonen? Dan kan je hiervoor contact opnemen met de communicatiedienst via communicatie@hoogstraten.be of telefonisch via 03 340 19 11. 

Commissies

 • Commissie automatisering en digitalisering
 • Commissie financiën
 • Commissie intergemeentelijke en internationale samenwerking
 • Commissie onderwijs
 • Commissie openbare werken
 • Commissie personeel
 • Commissie ruimtelijke ordening en milieu
 • Commissie lokale dienstencentra, buurtwerk en sociale zaken
 • Commissie campus Stede Akkers

Comités

Daarnaast bestaan er ook een aantal comités. Hierin is wel plaats voor gewone burgers maar dan wel als afgevaardigde van een bepaalde groep of organisatie. Er bestaat een beheerscomité voor het Stedelijk Museum, de bibliotheek en het sportcentrum dat wordt voorgezeten door de betrokken schepen. Daarnaast zijn er nog:

 • Erkenningscomité voor verenigingen
 • Comité Wortel-Kolonie
 • Comité deontologische code
 • Onderhandelingscomité voor het onderwijs
 • Onderhandelingscomité voor stad en OCMW
 • Comité lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
 • Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)
 • Medezeggenschapscollege