OCMW raad

Het OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn, bestaande uit 11 leden. De gemeenteraad kiest de OCMW-raadsleden. De OCMW-raad zetelt voor een periode van 6 jaar (2013-2018). De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgedragen door en uit de leden van de raad. Hij is hoofd van het OCMW, tekent alle uitgaande briefwisseling samen met de secretaris en leidt de vergaderingen. De voorzitter zetelt eveneens in het schepencollege.

De raad voor maatschappelijk welzijn kiest de leden van het vast bureau, dat belast is met het dagelijks bestuur, en alle andere welomschreven bevoegdheden die de raad aan het vast bureau toevertrouwt.

De raad kan bijzondere comités oprichten, en aan deze welomschreven bevoegdheden toevertrouwen, met uitzondering van die bevoegdheden die wettelijk aan de raad zijn voorbehouden. Het gaat om comités voor een specifieke materie zoals sociale dienst, tewerkstelling, leefloon of huisvesting.

Vergaderdata voor 2017:

 • maandag 9 januari
 • maandag 13 februari
 • maandag 13 maart
 • maandag 10 april
 • maandag 8 mei
 • maandag 12 juni
 • dinsdag 10 juli
 • maandag 11 september
 • maandag 9 oktober
 • maandag 13 november
 • maandag 11 december

Een gesprek met OCMW-voorzitter, Jos Matthé is mogelijk, na afspraak:
tel. 03 340 16 00
E-mail: josmatthe@telenet.be