OCMW-raad

Het OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn, bestaande uit 11 leden. De gemeenteraad kiest de OCMW-raadsleden. De OCMW-raad zetelt voor een periode van 6 jaar (2013-2018). De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn wordt voorgedragen door en uit de leden van de raad. Hij is hoofd van het OCMW, tekent alle uitgaande briefwisseling samen met de secretaris en leidt de vergaderingen. De voorzitter zetelt eveneens in het schepencollege.

De raad voor maatschappelijk welzijn kiest de leden van het vast bureau, dat belast is met het dagelijks bestuur, en alle andere welomschreven bevoegdheden die de raad aan het vast bureau toevertrouwt.

De raad kan bijzondere comités oprichten, en aan deze welomschreven bevoegdheden toevertrouwen, met uitzondering van die bevoegdheden die wettelijk aan de raad zijn voorbehouden. Het gaat om comités voor een specifieke materie zoals sociale dienst, tewerkstelling, leefloon of huisvesting.

Vergaderdata voor 2018:

 • maandag 15 januari
 • maandag 12 februari
 • maandag 12 maart
 • maandag 9 april
 • maandag 14 mei
 • maandag 11 juni
 • dinsdag 9 juli
 • maandag 10 september
 • maandag 8 oktober
 • maandag 12 november
 • maandag 10 december

Een gesprek met OCMW-voorzitter, Jos Matthé is mogelijk, na afspraak:
tel. 03 340 16 00
E-mail: josmatthe@telenet.be