Raad voor maatschappelijk welzijn

Vergaderdata 2019

De raad vergadert iedere maand, behalve in juli. Hieronder kan je de data terugvinden. Elke inwoner is welkom op de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De raadszittingen starten om 20.00 uur in zaal De Welgezinde.

 • maandag 28 januari
 • maandag 25 februari
 • maandag 25 maart
 • maandag 29 april
 • maandag 27 mei
 • maandag 24 juni
 • maandag 26 augustus
 • maandag 23 september
 • maandag 28 oktober
 • maandag 25 november
 • maandag 16 december

Wie?

Er zijn vier politieke partijen in de raad vertegenwoordigd:

 • Hoogstraten Leeft!
 • N-VA
 • CD&V
 • Anders

Hoogstraten Leeft! en N-VA sloten een bestuursakkoord en vormen de meerderheid. In totaal zijn er 27 gemeenteraadsleden, waarvan er zeven deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Acht gemeenteraadsleden zijn lid van de politieraad.