Administratie

De dienstverlening van de gemeente beslaat een erg uitgebreid en divers domein. De gemeentediensten zijn daarom georganiseerd in een aantal afdelingen. Met het oog op een vlotte dienstverlening is iedere dienst rechtstreeks bereikbaar. De meeste diensten hebben ook een eigen e-mailadres.