Sluitingsdagen

 • maandag 1 januari (Nieuwjaar)
 • dinsdag 2 januari
 • maandag 2 april (Paasmaandag)
 • maandag 30 april
 • dinsdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • donderdag 10 mei (Hemelvaart)
 • maandag 21 mei (Pinkstermaandag)
 • vrijdag 11 mei
 • vrijdag 8 juni
 • woensdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap
 • woensdag 15 augustus (OLV Hemelvaart)
 • donderdag 1 november (Allerheiligen)
 • vrijdag 2 november
 • maandag 24 december namiddag
 • dinsdag 25 december (Kerstmis)
 • woensdag 26 december
 • maandag 31 december (namiddag)