Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De adviesraad is opgericht met de bedoeling om een forum te creëren voor de lokale economie, waar de belangen van middenstand, zelfstandigen, KMO‘s en grote bedrijven, en van hun professionele of interprofessionele bedrijfsorganisaties en handelscomités aan bod kunnen komen. De raad moet de samenwerking tussen de gemeentelijke diensten enerzijds en de economische actoren anderzijds verbeteren.

Het stadsbestuur zal de Hoogstraatse adviesraad lokale economie betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Dit houdt in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor de definitieve besluitvorming de adviesraad om advies kan vragen telkens er belangen van middenstand, zelfstandigen, KMO‘s en grote bedrijven, en van hun professionele en interprofessionele bedrijfsorganisaties en handelscomités in het spel zijn.

De adviesraad heeft daarnaast de mogelijkheid om op eigen initiatief een advies uit te brengen aan het stadsbestuur. Indien er voor de betreffende materie een aparte erkende adviesraad actief is, zal hiermee worden overlegd.