Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De cultuurraad adviseert het stadsbestuur over alle culturele materies. Zij kan dit doen op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief. De cultuurraad heeft daarnaast als opdracht het plaatselijke culturele leven te stimuleren door overleg en samenwerking te bevorderen tussen alle culturele actoren in Hoogstraten.

Werking

De dagelijkse werking van de cultuurraad wordt opgevolgd door de stuurgroep. Dit is een kleine groep die ongeveer maandelijks vergadert en de lopende cultuurdossiers opvolgt. De stuurgroep bereidt onder andere adviezen voor, stelt de agenda van de Algemene Vergadering voor en bereidt de Algemene Vergadering voor. 

De Algemene Vergadering van de cultuurraad komt minstens één keer per jaar samen, maar vaak een aantal keren. Iedere Algemene Vergadering worden er onderwerpen besproken die van groot belang zijn voor alle socioculturele verenigingen van Hoogstraten, vaak wordt er per vergadering een specifiek thema behandeld. Tevens worden bepaalde adviezen op de Algemene Vergadering besproken en gestemd. Iedereen is welkom om deze vergaderingen bij te wonen, maar enkel stemgerechtigde leden kunnen mee stemmen. 

Zowel de stuurgroep als Algemene Vergadering worden momenteel voorgezeten door de voorzitter Ludo Knaepkens. 

Heb je een vraag over de cultuurraad of wil je een onderwerp bespreken met de cultuurraad? Dan kan je steeds contact opnemen met de dienst cultuur die het secretariaat van de cultuurraad verzorgt.