Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
 • In elk dorp van Hoogstraten is er een dorpsraad die het gemeentebestuur kan adviseren over alles wat de leefbaarheid van de lokale gemeenschap aanbelangt. De dorpsraden zijn samengesteld uit leden van verenigingen en individuele burgers. 
 • In elke deelgemeente nodigt de dorpsraad de inwoners op regelmatige tijdstippen uit voor een openbare vergadering, het DORPSRAADCAFE. Het schepencollege en de dorpsraad geven dan een korte stand van zaken over de prioriteiten van de dorpsraad. Tevens worden een aantal onderwerpen, die voor de leefgemeenschap van belang zijn, verder uitgediept. Het publiek kan vragen stellen over de onderwerpen die op de agenda staan. De agenda wordt op voorhand door de dorpsraad aan de inwoners van het dorp meegedeeld  

  Voor 2024 zijn nog geen dorpsraadcafés gepland.

Stuurgroep dorpsraden

De stuurgroep dorpsraden is het overkoepelend orgaan van de dorpsraden. De samenstelling van de stuurgroep bestaat telkens uit de voorzitter en secretaris de dorpsraad van elke deelgemeente. Ook de schepen van inspraak en de communicatieambtenaar vervoegen steeds de vergadering.

leden stuurgroep 2019-2025:

 • Voorzitter
  Tom Brosens 
 •  Leden

Marcel Adriaensen (voorzitter Meer)
Luc Van Bladel (secretaris Meer)

In Meerle is momenteel geen voorzitter of secretaris van de dorpsraad

Rens van Rijckevorsel (voorzitter Meersel-Dreef)
Jef van Boxel (secretaris Meersel-Dreef)

Carel Kooter (voorzitter Minderhout)
Frans Tackx (secretaris Minderhout)

Tom Brosens (voorzitter Wortel)
Guy Aerts (secretaris Wortel)

Johan Peeters (voorzitter Hoogstraten)
Yvonne Vlaminckx (secretaris Hoogstraten)

 • Stadsbestuur: burgemeester Marc Van Aperen
                         communicatieambtenaar Guy Muësen