Dorpsraden

  • In elke deelgemeente is er een dorpsraad die het gemeentebestuur kan adviseren over alles wat de leefbaarheid van de lokale gemeenschap aanbelangt. De dorpsraden zijn samengesteld uit leden van verenigingen en individuele burgers. 
  • Kort na de jaarwisseling nodigt de dorpsraad in elke deelgemeente de inwoners uit voor een openbare vergadering. Het schepencollege geeft er een korte stand van zaken bij de voorstellen uit de prioriteitenlijst van het voorgaande jaar en de voornaamste plannen uit de begroting van het lopende jaar. Nadien is het de beurt aan het publiek om vragen te stellen of voorstellen te doen. Alle onderwerpen die van algemeen belang zijn, kunnen aan bod komen.

    In 2019 vinden de algemene dorpsvergaderingen plaats op:

  • Dinsdag 5 februari: Meersel-Dreef (Zaal 'De Zevenster’)

  • Dinsdag 5 maart: Meer (Refter school 'De Meerpaal')

  • Dinsdag 12 maart: Meerle (Parochiecentrum 'Ons Thuis')

  • Donderdag 21 maart: Wortel (refter school 'De Wijsneus')

  • Maandag 1 april: Hoogstraten (Stadhuis - Zaal 'De Welgezinde')

  • Maandag 8 april: Minderhout ('t Markenhof)

Dorpsraad Meer

Dorpsraad Meerle

Dorpsraad Hoogstraten

Dorpsraad Wortel

Dorpsraad Meersel-Dreef

Dorpsraad Minderhout

Stuurgroep dorpsraden

De stuurgroep dorpsraden is het overkoepelend orgaan van de dorpsraden. De samenstelling van de stuurgroep bestaat telkens uit de voorzitter en secretaris de dorpsraad van elke deelgemeente. Ook de schepen van inspraak en de communicatieambtenaar vervoegen steeds de vergadering.

leden stuurgroep 2013-2019:

Jef Verheijen (voorzitter Hoogstraten)

Marcel Adriaensen (voorzitter Meer)
Hans Kuijpers (secretaris Meer)

Cis van Aperen (voorzitter Meerle)
Kris Hendrickx (secretaris Meerle)

Jos Huybrechts (voorzitter Meersel-Dreef)
Jef van Boxel (secretaris Meersel-Dreef)

Carel Kooter (voorzitter Minderhout)
Frans Tackx (secretaris Minderhout)

Tom Brosens (voorzitter Wortel)

Stadsbestuur: burgemeester Tinne Rombouts
                       schepen Roger van Aperen
                       communicatieambtenaar Guy Muësen

 

Verslagen stuurgroep