Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De landbouwadviesraad is een adviserend orgaan. Als officieel erkende woordvoerder van de landbouwbelangen, beraadslaagt de raad over alle kwesties op gemeentelijk vlak, die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks de land- en tuinbouw aanbelangen.

Activiteiten Landbouwadviesraad

- Initiatieven nemen of ondersteunen die de land- en tuinbouw in Hoogstraten kunnen bevorderen
- Adviezen verstrekken en voorstellen doen aan de GR en/of CBS over alle materies die de land- en tuinbouw en het platteland aanbelangen
- Meewerken aan en ondersteunen van initiatieven die een positieve beeldvorming van land- en tuinbouw in al zijn facetten beogen 
- Actief deelnemen aan projecten, op welk niveau dan ook, waarbij de diverse actoren in land- en tuinbouw en platteland kunnen participeren.
- Het landelijk karakter van Hoogstraten ondersteunen en in stand houden.

De voorzitter van de landbouwadviesraad in Hoogstraten is Jef Rijvers. Informatie over de landbouwadviesraad kan bekomen worden bij de afdeling Ruimte, experte Land via het algemeen nummer 03 340 19 11 of het algemeen mailadres info@hoogstraten.be