Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De landbouwadviesraad is een adviserend orgaan. Als officieel erkende woordvoerder van de landbouwbelangen, beraadslaagt de raad over alle kwesties op gemeentelijk vlak, die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks de land- en tuinbouw aanbelangen.

Activiteiten Landbouwadviesraad

- Initiatieven nemen of ondersteunen die de land- en tuinbouw in Hoogstraten kunnen bevorderen
- Adviezen verstrekken en voorstellen doen aan de GR en/of CBS over alle materies die de land- en tuinbouw en het platteland aanbelangen
- Meewerken aan en ondersteunen van initiatieven die een positieve beeldvorming van land- en tuinbouw in al zijn facetten beogen 
- Actief deelnemen aan projecten, op welk niveau dan ook, waarbij de diverse actoren in land- en tuinbouw en platteland kunnen participeren.
- Het landelijk karakter van Hoogstraten ondersteunen en in stand houden.

Samenstelling

De samenstelling van de Landbouwadviesraad bestaat uit afgevaardigden van de beroepsorganisaties land- en tuinbouwsector, afgevaardigden van de milieugroeperingen en van de Watering. Dit zijn de stemgerechtigde leden. De schepen van Landbouw, de duurzaamheidsambtenaar en een afgevaardigde van elke fractie in de gemeenteraad zijn niet-stemgerechtigde leden. Voorzitter is Martine Adams.

Verslagen

Verslagen kunnen opgevraagd worden bij de duurzaamheidsambtenaar. De leden van de LAR kunnen terecht op het extranet.