Milieuraad

De milieuraad geeft vooral advies aan het stadsbestuur bij haar milieu-, natuur- en duurzaamheidsbeleid. Zij kan dit doen op eigen intitiatief of op vraag van van het bestuur.
Daarnaast kan de milieuraad ook zelfstandig acties voorstellen en uitwerken  die te maken hebben met het gemeentelijk beleid inzake leefmilieu.
De Milieuraad wordt om de 6 jaar samengesteld uit afgevaardigden van gemeentelijke milieu- en natuurverenigingen, de onderwijsinstellingen, de socio-culturele instellingen, vormingsorganisaties en beroepsgroepen. Ook geïnteresseerde burgers kunnen op basis van deskundigheid, inzet of positieve interesse deelnemen