Ouderenraad

De ouderenraad adviseert het stadsbestuur over een lokaal ouderenbeleid. Zij kan dit doen op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief. De ouderenraad stimuleert daarnaast de samenwerking van alle personen, groeperingen en instanties die een aanbod doen voor 55+. Zij zet ook voorlichtingscampagnes op..

Verslagen

Planning

Algemene vergadering vrijdag 29 september 2017 9 uur

Algemene vergadering vrijdag 8 december 2017 9 uur