Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten

De seniorenraad adviseert het stadsbestuur over het lokaal ouderenbeleid. Zij kan dit doen op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief. De seniorenraad stimuleert daarnaast de samenwerking van personen, groeperingen en organisaties die een aanbod doen voor 55+.
Zij zet ook voorlichtingscampagnes op, of werkt mee aan acties en iniatieven die het welzijn of de gezondheid van senioren bevorderen.
De seniorenraad houdt vier keer per jaar een algemene vergadering. Daarnaast is er een kernbestuur en worden er occasioneel ook in werkgroepen voorstellen uitgewerkt.