Omgevingsvergunningen

Besluiten over milieuvergunningsaanvragen worden bekendgemaakt door aanplakking aan de exploitatie en het stadhuis en publicatie op de website. Soms is ook de publicatie in een weekblad vereist.

Binnen deze periode van 30 dagen kan beroep worden aangetekend tegen de beslissing bij de bevoegde overheid.