Omgevingsvergunningen

Besluiten over milieuvergunningsaanvragen worden bekendgemaakt door aanplakking aan de exploitatie en het stadhuis en publicatie op de website. Soms is ook de publicatie in een weekblad vereist.

 

 

De maatregelen rond het coronavirus hebben ook effect op de mogelijkheid tot het indienen van beroepschriften.  U kan immers niet zo vlot terecht bij onze diensten om een besluit in te kijken.

Via de publicatie van het besluit op 24 maart heeft de Vlaamse Regering uitwerking gegeven van het nooddecreet ten gevolge van het corona-virus.

Volgende wijzigingen werden doorgevoerd met betrekking tot termijnen van administratieve beroepsprocedures :

De termijn om een administratief beroep in te stellen wordt verlengd met 30 dagen (van 30 naar 60 dagen).

Let op: dit besluit is enkel geldig voor beslissingen genomen na 24 maart 2020. Voor eerdere beslissingen blijft de oorspronkelijke beroepstermijn bestaan.