Klachten

Zit je met een vraag of een probleem? Dan kunnen onze stadsdiensten je misschien wel verderhelpen. Zo kan je een melding overmaken wanneer er bijvoorbeeld een boom op de openbare weg ligt of wanneer er zich een wespennest in je tuin bevindt. Daarnaast kan je ook een klacht indienen wanneer je vindt dat onze stadsdiensten je niet (correct) geholpen hebben. 

Heb je je probleem nog niet gemeld?

Je kan pas een klacht indienen tegen een betrokken stadsdient, als je eerst een melding van je vraag of probleem aan ons hebt overgemaakt. Zo kunnen wij het probleem analyseren en de nodige stappen ondernemen of de juiste informatie aan jou overmaken.

Heb je nog geen melding overgemaakt aan de betrokken stadsdiensten? Doe dat dan eerst via deze link

Heb je je probleem al gemeld?

Je kan een klacht indienen als je al een melding over je vraag of probleem hebt overgemaakt aan de stadsdiensten, maar het gevoel hebt dat je niet voldoende geholpen werd of dat de procedures niet (correct) werden nageleefd. Wij gaan dan met de klacht en de betrokken stadsdiensten aan de slag. 

De klachtenprocedure vind je terug in het participatiereglement dat ja via deze link kan consulteren.

Je klacht indienen kan hier