Meldingen en klachten

Meldingen

Via onderstaande knoppen kan u een technisch probleem of mankement onder ogen brengen van de stedelijke diensten. Wij trachten op zo kort mogelijke tijd uw melding te verhelpen of het probleem voor te leggen aan het verantwoordelijke bedrijf. Alvast bedankt voor uw bericht.

Klachten

Bent u ontevreden over de dienstverlening bijvoorbeeld wegens foutieve informatieverstrekking, een niet gevolgde procedure, klantonvriendelijkheid of het systematisch uitblijven van een reactie op herhaaldelijke meldingen binnen een redelijke termijn, dan kan u hieronder uw klacht formuleren.

Het reglement inzake klachten vindt u hier.