Meldingen

Op deze pagina kan je een technisch probleem of mankement op het openbaar domein van stad Hoogstraten onder ogen brengen van de stedelijke diensten. Wij trachten zo snel mogelijk jouw melding te verhelpen of het probleem voor te leggen aan het verantwoordelijke bedrijf. Alvast bedankt voor je bericht.

Let op: een klacht is geen melding! Heb je een klacht over door ons verleende diensten of een niet (correct) gevolgde procedure? Dan kan je hier een klacht formuleren.

Niet-gemeentelijke meldingen

Niet alle meldingen worden opgenomen door de diensten van stad Hoogstraten. Klik voor de hiernavolgende thema’s door naar de desbetreffende organisatie.

Gemeentelijke meldingen

Voor alle overige meldingen (openbaar groen, weginfrastructuur, straatmeubilair, sluikstort,…), vul onderstaand formulier in: