Overige onderzoeken/beslissingen

In bepaalde gevallen wordt er door/aan het gemeentebestuur gevraagd om een openbaar onderzoek bekend te maken voor andere zaken dan omgevingsvergunningen. Deze openbare onderzoeken zijn er om aangelanden, buren, belanghebbenden, ... de mogelijkheid te geven om bemerkingen achter te laten. Deze openbare onderzoeken kunnen betrekking hebben op:

  • Vaststellingen van rooilijnplannen
  • Publieke consultaties van beheersplannen van bijvoorbeeld Agentschap van Natuur en Bos
  • Wijzigingen, (de)klasseringen,... van waterlopen
  • Publieke participatie in ontwerpplannen van Nederland die mogelijk effect kunnen hebben op ons grondgebied.
  • Mobiliteitsplannen vervoerregio Kempen
  • Onteigeningen in het kader van aanleg fietspad of weginfrastructuur
  • Ontwerpbesluiten van de Vlaamse regering voor bijvoorbeeld sectorale voorwaarden voor windturbines
  • ...

Inzage in alle informatie (plannen, foto's, ...) horende bij een aanvraag kan via de kanalen die aangegeven worden door de betreffende partijen die de bekendmaking aanvragen.
Indien zo opgegeven, is de informatie ook op onze website terug te vinden.

Een overzicht van de nu lopende openbare onderzoeken kan je hieronder terugvinden als er zijn.

Contact

Adres
Vrijheid 149 , 2320 Hoogstraten
T
Naar top