Overlijdensaangifte

Inhoud

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.

Procedure

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op. Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kan dit ook zelf doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. 

Wat meebrengen

  • Overlijdensattest dat de geneesheer heeft geschreven (Model IIIC)
  • In geval van crematie: ook de documenten van de tweede geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld
  • Identiteitskaart van de overledene
  • Identiteitskaart van de aangever
  • Trouwboekje van de overledene (niet langer verplicht)
  • Rijbewijs van de overledene
  • Eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden breng je volgende extra documenten mee:

  • Toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings

Kostprijs

Gratis

Digitaal loket

Naar top