Pampers & co

Pampers & Co wordt georganiseerd door stad Hoogstraten, in samenwerking met armoede-organisatie/welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je. Met dit project zet de stad zich in voor ouders van baby’s en peuters in financiële armoede. We voorzien binnen dit project luiers en pap aan een sterk verminderde prijs. Ook voorzien we een borstvoedingspakket.

Er is tijdens de maandelijkse bedeling (telkens de 2de vrijdag van de maand, behalve op brugdagen, dan gaat het de eerste vrijdag van de maand door), ook tijd en ruimte voor de ouders om iets te drinken en hun verhaal te delen met andere ouders.

Een gezinsondersteuner (zie ook ‘brede gezinsondersteuning’) is bij elke bedeling aanwezig. Vragen rond welzijn, opvoeding, algemene vragen,… kan je aan de gezinsondersteuner stellen. Af ent oe verwijst de gezinsondersteuner door naar een andere dienst.

Een gezin wordt ofwel doorverwezen door een partner bv huisdokter, vroedvrouw, Kind & Gezin,… en krijgt toegang tot de bedeling voor vier beurten. Na 4 beurten is het de bedoeling dat het gezin de sociale dienst opnieuw contacteert voor een financieel onderzoek. Van daaruit kunnen opnieuw zes beurten aangeboden worden.

Meld hier een kindje aan als professional

Naar top