Pampers & Co

Kwetsbare gezinnen krijgen specifieke ondersteuning

Hoogstraten ondersteunt Pampers & Co

Kwetsbare gezinnen met kindjes tot twee jaar kunnen bij Pampers & Co aan sterk verminderd tarief levensmiddelen kopen en de ouders ontvangen ook specifieke ondersteuning. De bedeling zal plaatsvinden op de tweede vrijdagvoormiddag van elke maand. Vrijwilligers van Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je engageren zich voor de praktische organisatie.

Pampers & Co is een onderdeel van de strijd die de Stad Hoogstraten voert tegen de kinderarmoede. Op het jaarlijkse armoedeoverleg op 17 februari 2017 ondertekende Hoogstraten als eerste gemeente, buiten de vier gemeenten die een vereniging hebben waar armen het woord nemen, de engagementsverklaring van SPAAK (Samen Paraat tegen Armoede in de Kempen). Daarmee engageerde het stadsbestuur zich om solidair te zijn met mensen in armoede en om specifieke acties te realiseren om de komende jaren de strijd aan te binden tegen de armoede.

Stad Hoogstraten is nog volop op zoek naar sponsors om het project te ondersteunen. Als je graag een gift willen doen; alle bijdragen – hoe klein ook – zijn welkom op: BE25 9731 6848 4182. Of als je een goed doel zou zoeken voor een bepaald project, denk je dan aan ons?

Wat bieden we aan?

 • Eerste leeftijdsmelk
 • Luiers
 • Groente- en fruitpotjes
 • Borstvoedingspakket

Dit allemaal aan een sterk verminderd tarief. Ouders betalen maximum 50% van de prijs.

Wanneer vindt juist de bedeling plaats?

De bedelingen vinden plaats in "De Feftig" het lokaal van Welzijnsschakel 't Ver-Zet-Je. Gelmelstraat 50, Hoogstraten. Telkens van 09.00 tot 12.00 uur 's ochtends op de volgende data:

 • 11 januari 2019
 • 8 februari 2019
 • 8 maart 2019 
 • 12 april 2019
 • 10 mei 2019
 • 14 juni 2019
 • 12 juli 2019
 • 9 augustus 2019 
 • 13 september 2019 
 • 11 oktober 2019
 • 8 november 2019
 • 13 december 2019