Michel Jansen (N-VA)

Diensten
College van burgemeester en schepenen

Schepen van stadsontwikkeling en klimaat

Bevoegdheden: 

  • ruimtelijke ordening
  • klimaat
  • mobiliteit
  • milieubeleid
  • natuurbeleid
  • duurzaamheid
  • erfgoed
  • lucht- en waterkwaliteit
  • water en landschap
  • trage wegen