Piet Van Bavel (Hoogstraten leeft)

Diensten
College van burgemeester en schepenen

Schepen van stadsprojecten (openbare werken) en patrimonium

Bevoegdheden: 

  • gebouwen
  • monumenten
  • wegen
  • rioleringen
  • nutsvoorzieningen
  • verkeer
  • groenvoorzieningen
  • openbare werken
  • voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)