Stad Hoogstraten|VisitHoogstraten|UiT in Hoogstraten
Diensten
College van burgemeester en schepenen

Schepen van stadsprojecten, -ontwikkeling en -patrimonium

Bevoegdheden: 

  • gebouwen
  • monumenten
  • wegen
  • rioleringen
  • nutsvoorzieningen
  • verkeer
  • groenvoorzieningen
  • openbare werken (stadsprojecten)
  • stadsontwikkeling (ruimtelijke ordening)