Akte van erkenning kind voor geboorte

Inhoud

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind.

Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner. Als je niet getrouwd bent kan je de afstamming van de vader of de meemoeder van het ongeboren kind formeel vaststellen door prenatale erkenning.

De akte van prenatale erkenning vermeldt:

  • De vermoedelijke geboortedatum van het kind
  • De naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning
  • De naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats (en de hoedanigheid) van de erkenner

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte van prenatale erkenning aanvragen.

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Naar top