Meldpunt dierenmishandeling

1.  Praat erover met de eigenaar

Probeer de eigenaar ervan te overtuigen dat de dieren nood hebben aan een goede verzorging en degelijke huisvesting. 

2.  Leg een klacht neer bij de lokale politie

De lokale politie is bevoegd om een officiĆ«le akte op te maken en kan indien nodig verdere stappen ondernemen, zoals inbeslagname van de dieren. 


3.  Leg een klacht neer bij het FAVV of de Vlaamse Overheid

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behandelt klachten over de verwaarlozing of mishandeling van landbouwdieren: FAVV
De Vlaamse overheidsdienst voor Dierenwelzijn behandelt klachten over de verwaarlozing of mishandeling van andere dieren: Vlaamse Overheid

Naar top