Wortel2030

WORTEL 2030 is een burgerinitiatief dat – in nauwe samenwerking met stadsbestuur Hoogstraten en de stedelijke diensten – nadenkt en initiatieven neemt om de veranderingen in Wortel zo goed mogelijk in te passen. De bedoeling is om het dorp een groener karakter te geven en de leefbaarheid te versterken.

Documenten

Eindrapport Wortel203012,9 Mb(pdf)

Website Wortel 2030

Naar top