Meldpunt klokkenluiders

De lokale besturen in Vlaanderen hebben een klokkenluidersmeldpunt voor de medewerkers en voor andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Dat is het gevolg van een nieuw Vlaams decreet op basis van een Europese Richtlijn. Het is daarbij de bedoeling om de klokkenluider meer bescherming te bieden.

Intern meldpunt
Algemeen directeur Peter Crols is voor de medewerkers van stad Hoogstraten het intern meldpunt als hoofd van het personeel, overeenkomstig het Bestuursdecreet. Peter is te bereiken op:

Administratief centrum Stede Akkers
Jaak Aertslaan 7  |  2320 Hoogstraten
mail: peter.crols@hoogstraten.be

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt bij Peter.

Extern meldpunt
Kan je om bovenstaande redenen niet bij het interne meldpunt terecht, dan kan je terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen. Je kan Audit Vlaanderen bereiken op:

Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel
mail: melding.audit@vlaanderen.be | telefoon 02 553 45 55

Naar top