Verzoekschriften en voorstellen aan het bestuur

Voorwaarden

De voorzitter van de gemeenteraad beoordeelt de ontvankelijkheid van het verzoekschrift. Een verzoekschrift is niet ontvankelijk als:

  • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd
  • de tekst ervan een loutere mening is en geen concreet verzoek
  • de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend
  • het taalgebruik beledigend is
  • het een onderwerp betreft dat niet tot de bevoegdheid behoort van de gemeente
  • het verzoekschrift niet is opgesteld in het Nederlands

Hoe?

Gebruik het voorgeschreven formulier en stuur het per post aangetekend ter attentie van de voorzitter van de gemeenteraad. Deze schrijft het in op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraadszitting. Het verzoekschrift moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij de voorzitter van de gemeenteraad ingediend zijn om in de eerstvolgende gemeenteraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

Verzoekschrift gemeenteraad

Naar top