Dorpen

Hoogstraten is qua oppervlakte een heel uitgestrekte stad. Hoogstraten telt zes bewoningskernen. Naast de kernstad Hoogstraten zijn er ook nog Meer, Meerle, Minderhout, Wortel en Meersel-Dreef. Met uitzondering van Meersel-Dreef, waren deze dorpen allemaal zelfstandige gemeenten tot de fusie van 1977.

Elk van deze dorpen heeft zijn eigenheid. Om dit eigen karakter tot uitdrukking te brengen is in elk dorp dan ook een adviesorgaan (dorpsraad) actief, die de verenigingen en burgers van het dorp vertegenwoordigt naar het stadsbestuur. 

Meer informatie over de dorpsraden

Naar top