Sportregio Noorderkempen

De Interlokale Vereniging Sportregio Noorderkempen is een samenwerkingsverband tussen de twaalf gemeenten Arendonk,  Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten,  Lille,  Malle,  Merksplas,  Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar

Wat doet Sportregio Noorderkempen? 

  • sportactiviteiten promoten voor doelgroepen die op gemeentelijk niveau minder gemakkelijk bereikbaar zijn (bv. G-sporters);
  • vormingsinitiatieven organiseren;
  • overlegmomenten organiseren op uitvoerend (sportdiensten), adviserend (sportraden) en beleidsniveau (schepenen van sport);
  • masterplan bovenlokale sportinfrastructuur opmaken en uitwerken;
  • ondersteuningsbeleid sportclubs regionaal afstemmen
Naar top