Afwijking wekelijkse rustdag handelaars

Inhoud

Als handelaar moet je je houden aan de verplichte wekelijkse rustdag. Het college van burgemeester en schepenen kan wel - op vraag van een of meerdere handelaars en federaties - maximaal vijftien uitzonderingen toestaan. Alle handelszaken in Hoogstraten mogen in die periode hun deuren openen op hun wekelijkse rustdag. 

Voorwaarden

De afwijking van de wekelijkse rustdag geldt altijd een volledige week, d.i. van maandag tot en met zondag. In die periode mag je je handelszaak ook op je wekelijkse rustdag openen. De afwijking geldt altijd voor alle handelszaken in Hoogstraten. Het college van burgemeester en schepenen staat maximaal vijftien uitzonderingen per kalenderjaar toe. In bijzondere gevallen wordt de uitzondering ook op andere data toegestaan.

Kostprijs

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Uitzonderingen

Afwijkingen voor individuele handelaren kunnen niet.

Regelgeving

10 november 2006 - Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Naar top