Openbaarheid van bestuur

Het stadsbestuur vindt het belangrijk om haar inwoners te betrekken bij het beleid. Door vooraf te luisteren naar de mensen en te overleggen met betrokken groepen is het mogelijk om de plannen of dossiers bij te sturen waar dit wenselijk en mogelijk is. Dit leidt tot betere beslissingen. Het stadsbestuur kan op deze manier aan de mensen ook uitleggen waarom bepaalde besluiten absoluut noodzakelijk zijn of waarom het niet mogelijk is om op een bepaalde vraag in te gaan. Burgers krijgen op deze manier een beter zicht op de wijze waarop een beslissing of maatregel tot stand komt en wat de argumenten voor en tegen zijn. Het wordt zo wellicht gemakkelijker om het gevoerde beleid te begrijpen en aanvaarden.

Hoe informeert Hoogstraten jou?

Het stadsbestuur zorgt ervoor dat burgers op verschillende manieren toegang hebben tot overheidsinformatie. Dit gebeurt door de uitgave van gemeentelijke publicaties en door bestuursdocumenten openbaar te maken. Toegang vragen tot overheidsinformatie is verbonden aan een aantal spelregels. Zo moet u bijvoorbeeld de aanvraag schriftelijk doen. De dienst communicatie zal u hierbij helpen.

Inspraak verloopt in Hoogstraten via vaste structuren in de vorm van adviesraden en comit├ęs. Deze kunnen worden aangevuld met losse initiatieven zoals hoorzittingen of specifieke projecten. Je kan ook melding doen van technische problemen (verstopping straatkolk, verzakking voetpad, sluikstort, hinderljke dieren, enz...). Of je kan een klacht indienen over onze dienstverlening.

Regelgeving

Bestuursdecreet (7 december 2018)

Naar top