Archiefdocumenten raadplegen

Inhoud

Het stadsarchief van Hoogstraten omvat het historisch archief (14de tot en met 18de eeuw) van het Land van Hoogstraten, het modern archief (19de tot en met 20ste eeuw) van Hoogstraten, Meer, Meerle, Minderhout en Wortel, de kerkarchieven en verschillende archieven geschonken door particulieren en verenigingen.

Voorwaarden

Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het raadplegen van het archief.

Wel kan je het archief enkel raadplegen nadat je een afspraak hebt gemaakt via mail: archief@hoogstraten.be

  • Jouw naam, adres en het doel van je onderzoek worden ingeschreven in een registers van lezers wanneer je het archief raadpleegt.

Kostprijs

Het archief is gratis te raadplegen.

Uitzonderingen

De archiefstukken kunnen op afspraak ingekeken worden in het stadhuis van Hoogstraten (Vrijheid 149). Omwille van de privacybescherming, de verwerking van persoonsgegevens en het auteursrecht kunnen sommige zaken nog niet geconsulteerd worden.

Regelgeving

  • Archiefwet van 24 juni 1955 zoals gewijzigd door de wet van 6 mei 2009
  • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over de gegevensbescherming en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
  • Bestuursdecreet van 7 december 2018
  • titel II, hoofdstuk 3 inzake toegang tot bestuursdocumenten en Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanvragen tot openbaarmaking voor wetenschappelijke doeleinden, vermeld in artikel II.38 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018
  • Art. 29 van het Burgerlijk Wetboek (voor uittreksel of kopie)
  • Art. 79 van het Burgerlijk Wetboek (voor genealogische, geschiedkundige of wetenschappelijke doeleinden)
  • Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, zoals gewijzigd door het Koninklijk besluit van 5 januari 2014
Naar top