Vrijetijdscheque

Vrijetijdscheque - inschrijfgelden (aanvraag)

Vrijetijdscheque - materialen (aanvraag)

Wat?

Elk kind heeft recht op een leuke kindertijd. Elk kind heeft recht op deelname aan vrije tijd en het verenigingsleven. Toch is dit niet voor elk kind een evidentie. Kinderen of jongeren die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie ondervinden vaak drempels om de stap naar het verenigingsleven te zetten. Betalen van lidgelden, trainingspak, wedstrijden,... 

Stad Hoogstraten heeft een subsidie waar kwetsbare kinderen en jongeren tot 18 jaar een terugbetaling kunnen aanvragen voor inschrijvings- en/of lidgelden van 50% van de kostprijs met een maximum van 200 euro per kind, per jaar. Ook materiaal en kledij, indien deze noodzakelijk zijn, kunnen worden terugbetaald aan 50% van de kostprijs met een maximum van 50 euro per kind, per jaar. 

Kort samengevat

Stad Hoogstraten betaalt 50% voor deelname:

  • Lidgeld van sport-, jeugd- of socioculturele vereniging
  • Inschrijvingsgeld voor meerdaagse kampen, uitstappen of wedstrijden
  • Zwemlessen of andere lessenreeksen buiten de schoolse context
  • Terugbetaling tot maximum 200 euro

Stad Hoogstraten betaalt 50% voor materiaal:

  • Aanvragers kunnen enkel materiaal en kledij indienen wanneer het noodzakelijk is voor de deelname.
  • Het moet gelinkt zijn aan inschrijvings- of lidgelden. (bv.: geen lid van zwemclub of zwemlessen, geen terugbetaling op zwemkledij). 
  • Terugbetaling tot maximum 50 euro.

Hoe vraag je de vrijetijdscheque aan?

Je kan de vrijetijdscheque heel het jaar online aanvragen via bovenstaand formulier. 

Aanvragen voor Uitbetaling vanaf
14 juli 2024-19 augustus 2024
30 september 2024-4 november 2024
30 november 2024-6 januari 2025
30 januari 2025-10 maart 2025
30 maart 2025-5 mei 2025
30 mei 2025-7 juli 2025
30 juli 2025-8 september 2025

Downloads

Naar top