Energieprestatiecertificaat voor een publiek gebouw

Inhoud

Bepaalde publieke gebouwen moeten een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het moet op een zichtbare plaats opgehangen worden. Het EPC toont hoe energiezuinig het gebouw is. Dat wordt berekend op basis van de vloeroppervlakte en het energieverbruik (elektriciteit, aardgas, stookolie, ...) van exact één jaar.

Voorwaarden

Deze regelgeving geldt voor gebouwen in het Vlaamse Gewest waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken en die vaak door het publiek worden bezocht.
Dat zijn organisaties zoals:overheden, overheidsagentschappen, OCMW's, overheidsbedrijven, lokale besturen, ...onderwijsinstellingen, centra voor leerlingenbegeleiding, gezondheidsvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen,...

Als er een geldig 'EPC Bouw' beschikbaar is, is geen bijkomend EPC voor publieke gebouwen meer vereist. Het 'EPC Bouw' kan dan uitgehangen worden op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.Een EPC voor publieke gebouwen moet opgemaakt worden voor gebouwen met een totale bruikbare vloeroppervlakte vanaf 250 m².In geval van een nieuwe gebruiker heeft de publieke organisatie 15 maanden de tijd na de ingebruikname van het gebouw om over een energieprestatiecertificaat te beschikken.Het energieprestatiecertificaat van een publiek gebouw is 10 jaar geldig.

Procedure

De publieke organisatie kan voor de opmaak van het EPC een beroep doen op eenerkende energiedeskundige voor publieke gebouwen (type C) of een interne energiedeskundige voor publieke gebouwen.

Voor publieke gebouwen wordt het EPC gebaseerd op de gemeten (werkelijke) energieverbruiken. De instelling moeten over verbruikgegevens beschikken van 12 maanden.

De energiedeskundige maakt het EPC op met behulp van een webtoepassing, die beheerd wordt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).Het EPC moet vervolgens worden opgehangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats.

Als de gebruiker van een gebouw niet over een geldig EPC beschikt, kan het VEA de gebruiker een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro tot maximaal 5000 euro.

Naar top