Verwaarloosde woningen en gebouwen

De inventarisatie van verwaarloosde woningen en gebouwen is sinds 1 januari 2017 een bevoegdheid van de gemeente. Daarvoor was dit een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. 

IOK doet namens de gemeente de nodige vaststellingen aan de hand van een technisch verslag dat gebruikt wordt bij een onderzoek ter plaatse naar verwaarlozing. Met behulp van dit technisch verslag  worden de gebreken en tekenen van verval beoordeeld.

Opname in het register van verwaarloosde gebouwen

Als de controle uitwijst dat er sprake is van verwaarlozing, dit is op basis van een technische fiche, dan nemen we de woning op in het register van verwaarloosde gebouwen en brengt het orgaan van IOK dat de controles voor ons uitvoert de eigenaar op de hoogte. Wanneer de woning 12 maanden in het register van verwaarloosde gebouwen is opgenomen, moet de eigenaar een heffing betalen. De eigenaar krijgt ook informatie over de termijnen en mogelijkheden om de verwaarlozing van het pand weg te werken.

Heb jij een verwaarloosde woning gezien? Meld dit dan via het Woonloket.

Naar top