Bodemattest

Bij iedere overdracht van een grond of eigendom moet er nagegaan worden of er al dan niet een mogelijke bodemverontreinigende activiteit op gevestigd was. Het bodemattest beschermt de koper van een grond of eigendom hiervoor.

De OVAM beheert een gegevensbank met uitgebreide dossiers met alle gekende informatie over een grond, zijn verontreiniging en de saneringsfasen. De notaris die de aankoop van een grond of eigendom regelt, vraagt informatie aan bij het gemeentebestuur om bij OVAM het bodemattest te bekomen.

Voor info hieromtrent: 

Website OVAM

Naar top