Aanvraag werkingssubsidie mondiaal

Het subsidiebedrag voor geregistreerde verenigingen die activiteiten hebben met betrekking tot mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap is opgebouwd uit:

  • een basissubsidie van 125 euro;
  • voor acties voor verduurzaming van de werking een toeslag van 125 euro;
  • voor vorming binnen de vereniging van minimum één uur met externe spreker, met audiovisueel materiaal of andere methodiek: het aantal vormingsmomenten x 15 euro;
  • voor vorming buiten de vereniging van minimum twee uur (=één dagdeel): het aantal dagdelen x aantal personen x 10 euro;
  • voor deelname aan de algemene vergaderingen van de mondiale raad: het aantal algemene vergaderingen x 5 euro;
  • voor organisatie van een sensibiliserende of financiële actie: het aantal acties x 15 euro;
  • voor deelname aan regionale en andere bovenlokale vergaderingen: het aantal vergaderingen x 5 euro;
  • voor publicatie van een lokaal tijdschrift of een digitale nieuwsbrief: het aantal nummers x 10 euro met een maximum van 40 euro;
  • voor het maken en onderhouden van een website: 20 euro.

Als het krediet ontoereikend is worden alle bedragen evenredig verminderd.

Een duurzaamheidstoeslag kan worden bekomen als de verenigingen jaarlijks twee aantoonbare nieuwe initiatieven nemen om de werking te verduurzamen. Bij de nieuwe aanvraag moet gerapporteerd worden over de initiatieven van het voorbije jaar.

Hoe aanvragen?

Alle geregistreerde verenigingen die inzetten op mondiale samenwerking en mondiaal burgerschap krijgen eind augustus hun aanvraagdossier toegestuurd. De aanvragen moeten ingediend worden voor 30 september.

Naar top