Projectsubsidies vrijetijd

Inhoud

Met de projectsubsidie geeft stadsbestuur Hoogstraten een impuls aan projecten en evenementen binnen de sector vrijetijd (jeugd, cultuur, sport en mondiale samenwerking) met bijzondere aandacht voor:

 • Nieuwe, experimentele en innovatieve initiatieven
 • Samenwerking tussen verenigingen en personen
 • Sector-overschrijdende waarden zoals doelgroepenbeleid en duurzaamheid

Voorwaarden

Wie kan een project indienen?

 • Een Hoogstraatse vereniging
 • Een samenwerkingsverband van Hoogstraatse verenigingen
 • Een gemeentelijke adviesraad
 • Een groep initiatiefnemers in occasioneel verband (waarvan 2/3de van de initiatiefnemers woonachtig in Hoogstraten is)
 • Een individueel kunstenaar of collectief dat een project in Hoogstraten wil uitvoeren en daarvoor met minstens één Hoogstraatse (niet-commerciële) partner samenwerkt

Welke projecten komen in aanmerking?

 • Het project is een nieuw, uitzonderlijk of buitengewoon project of het overstijgt de gewone werking van de aanvrager.*
 • Het project vindt plaats op het grondgebied van Hoogstraten.
 • Het project is breed toegankelijk en wordt ruim bekend gemaakt.
 • Het project mag geen commerciële doelen nastreven.
 • Het project mag niet worden gesubsidieerd door andere gemeentelijke subsidies van Hoogstraten, met uitzondering van de reguliere werkingssubsidies.

*Jaarlijks weerkerende activiteiten, evenementen of wedstrijden van een vereniging worden niet in aanmerking genomen tenzij aangetoond kan worden dat het evenement of project de reguliere werking overstijgt. Deze evenementen of projecten zullen beoordeeld worden op hun ontvankelijkheid.

Bijkomende voorwaarden

 • Een aanvrager (een vereniging, kunstenaar of een samenwerkingsverband van verenigingen of kunstenaars) kan slechts éénmaal per kalenderjaar een projectsubsidies verkrijgen. 
 • Eenzelfde project kan slechts voor drie opeenvolgende jaren ingediend worden. Met eenzelfde project wordt bedoeld: eenzelfde project met eenzelfde projectaanvraag zonder vernieuwende elementen. 

Procedure

De projectsubsidie kan op eender welk moment doorheen het jaar worden aangevraagd. De aanvraag kan ten vroegste 12 maanden op voorhand worden ingediend en uiterlijk 2 maanden voor het project.

Het subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de beoordeling volgens de inhoudelijke criteria uit het reglement en aanvraagformulier. De subsidiebedragen worden als volgt vastgesteld:

BeoordelingsscoreSubsidie
10 tot 15 punten€ 150,00 
16 tot 20 punten€ 500,00
21 tot 25 punten€ 1.000,00 
26 tot 30 punten€ 1.500,00 
31 tot 42 punten€ 2.500,00 

Downloads

Naar top