Aanvraag basis- en werkingssubsidie jeugdverenigingen

Een basis- en werkingssubsidie voor jeugdverenigingen is een financiële ondersteuning voor de werking van geregistreerde Hoogstraatse jeugdverenigingen. De basissubsidie wordt gelijk verdeeld onder alle jeugdverenigingen (die een aanvraag hebben ingediend). De werkingssubsidie wordt verdeeld volgens een puntensysteem: een jeugdvereniging krijgt punten voor het aantal leden, hoe vaak men activiteiten inricht, het aantal leiders met een attest animator in het jeugdwerk, enz. Hoe meer punten, hoe hoger de werkingssubsidie.

Voorwaarden

Enkel geregistreerde Hoogstraatse jeugdverenigingen komen in aanmerking voor een basis- en werkingssubsidie.

Procedure

Een aanvraag gebeurt voor 30 september. Binnenkort verschijnt bovenaan deze pagina een rode knop naar het online aanvraagformulier.

Naar top